SAR

Ørland Flyklubb er med i NAK Flytjeneste. Vi har følgende SAR oppsett:

Vakttelefon: 958 45 062
Epost: sar@orlandflyklubb.com

Navn Stilling Telefon
Dag Roar Braseth SAR Leder 90 92 44 36
Morten Raustein Pilot/Observatør  
Martin Thu Tesli Pilot/Observatør  
Gunnar Hegstad Pilot/Observatør  

NAK Flytjenestes formål er å

 • Tilby det offentlige slike samfunnsgavnelige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper
 • Gi flyklubbenes medlemmer en mulighet til å benytte sin flyfaglige utdannelse og erfaring til frivillig samfunnsengasjerte tjenester
 • Bedre utnyttelsen av flyklubbenes fly og dermed gi klubbene mulighet til å opprettholde og utvikle sine tilbud i lokalsamfunnet
 • Organisere de flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige eller for andre oppdragsgivere
 • Arbeide for å tilføre tjenestene best mulige ressurser i form av personell, utstyr og økonomi
 • Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly (kvalitetssikring)
 • Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet
 • Arbeide for å tilføre nye flytjenester som naturlig kan utføres med flyklubbenes fly

Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag

 • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere
 • Assistanse ved slokking av skogbranner
 • Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet
 • Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly

For mer informasjon, se flytjenesten sin nettside: www.flytjenesten.net/