Elevflyging 1. august

Tom E og Tobias øver på landing på Grande. Hyggelig bonde lot oss låne landingsstripe. Fin solo-flyging.

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Dugnad i ØFK

2. runde med dugnad gjennomført hos ØFK onsdag 29 juni. Nå er taket reparert, både inn- og utvendig, på den nordlige hangaren. Begge hangarene og klubblokalet er rengjort. Verkstedet er ryddet. Rundvask i klubblokalet, ikke gjort siden…. Mye søppel og et fat spillolje fjernet.

ØFK takker for innsatsen !