LN-NAR

 

LN-NAR

Tekniske spesifikasjoner for LN-NAR
Eier Gunnar Hegstad
Type Piper Cherokee Warrior II
Antall seter 4
Årsmodell 1978
Motor Lycoming IO-360-A1B6D
Cruise-speed 110 KTAS
Max take-off vekt 1055 kg
Rekkevidde ca 880 nm
ATC utstyrskoder
Endurance fulle tanker ca 5t

Leie av LN-NAR
Timepris i hht til avtale med flyeier, betales til konto 9713 10 74658
Elever skal alltid ha positiv saldo på flykonto, andre brukes bes betale leien innen 1 uke etter flyging
Ved flyging med instruktør, betales instruktøren direkte. For all skoleflyging skal det i tillegg betales kr 50 pr time til klubbens flykonto.