Flyparken

I dag har klubben en flypark bestående av totalt 3 privateide fly.

LN-NAR; privateid, men benyttes som skolefly. Kontakt skolesjef Gunnar Hegstad for nærmere informasjon.

LN-PMN; privat.

LN-YPV; Mikro-fly, eid av Trygve Rushfeldt.

LN-NAR LN-PMN
LN-NAR LN-PMN
LN-YPV