ØFK gratulerer

ØFK gratulerer Rune Kjerstad med oppflyging, godkjent passasjerutsjekk og bestått språktest for radiotelefoni. Tore Grøneng fra Skogn Luftsportsklubb var evaluator. Landing på Ørland kl 2300. En fin kveld.

KoPØR 2016

Lørdag ser ut til å bli en fin flydag, så vi presser på og gjennomfører denne dagen med trening/poenggivende flyging, servering i gammel stil og godt samhold. PPR med Ørland Flystasjon kan ordnes gjennom leder i ØFK, Trygve Rushfeldt, 48 89 63 78 eller direkt med Wing-OPS på 72512306. Vi trenger flyets registrering, navn på …

Continue reading ‘KoPØR 2016’ »

KoPØR 2016

Uformell trening/Konkurranse På ØRland (KoPØR) 21. mai 2016 Lørdag 21 mai kl 1100 åpner vi for en enkel navigasjon/SAR/landings-trening med poeng-giving. Flytid blir ca 20 min. Man flyr solo. Det skal flys en rute, og langs ruten skal man finne gjenstander i terrenget og deres posisjon. Konkurransen inneholder flere poenggivende øvelser. Det gis poeng for planlegging, hvor godt …

Continue reading ‘KoPØR 2016’ »

Årsmøte i Ørland Flyklubb, søndag 13 mars kl. 18.00

Sted: Fosen videregående skole Agenda: 1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding. 3. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap. 4. Fastsette neste års medlemskontingent. 5. Vedta klubbens budsjett. 6. Innkomne saker – Bygging av ny hangar/ eierforhold. 7. Valg av styre og valgkomité. -leder, nestleder, kasserer, 3 styremedlemmer. …

Continue reading ‘Årsmøte i Ørland Flyklubb, søndag 13 mars kl. 18.00’ »