Dugnad i ØFK

2. runde med dugnad gjennomført hos ØFK onsdag 29 juni. Nå er taket reparert, både inn- og utvendig, på den nordlige hangaren. Begge hangarene og klubblokalet er rengjort. Verkstedet er ryddet. Rundvask i klubblokalet, ikke gjort siden…. Mye søppel og et fat spillolje fjernet. ØFK takker for innsatsen !

ØFK gratulerer

ØFK gratulerer Rune Kjerstad med oppflyging, godkjent passasjerutsjekk og bestått språktest for radiotelefoni. Tore Grøneng fra Skogn Luftsportsklubb var evaluator. Landing på Ørland kl 2300. En fin kveld.