Dugnad i ØFK

2. runde med dugnad gjennomført hos ØFK onsdag 29 juni. Nå er taket reparert, både inn- og utvendig, på den nordlige hangaren. Begge hangarene og klubblokalet er rengjort. Verkstedet er ryddet. Rundvask i klubblokalet, ikke gjort siden…. Mye søppel og et fat spillolje fjernet. ØFK takker for innsatsen !