Velkommen ombord til Ørland flyklubb

Klubben ble stiftet 01.01.1957. Den gangen døpte de klubben Ørland Militære Flyklubb, og det var først i 1965 at klubben fikk sitt nåværende navn; Ørland Flyklubb.
I dag har klubben ca 50 medlemmer og to hangarer som rommer til sammen 7 fly. Vi holder til ved siden av Ørland Lufthavn, på motsatt side av Ørland Hovedflystasjon, hvor vi har egne lokaler.
Klubben har skolerettigheter og driver utdanning av privatflygere og mikroflygere hele året gjennom.
Ønsker du å bli medlem i Ørland Flyklubb, ta kontakt med klubbens leder, evt send en mail til: styret@orlandflyklubb.com

Elevflyging 1. august

Tom E og Tobias øver på landing på Grande. Hyggelig bonde lot oss låne landingsstripe. Fin solo-flyging.

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Dugnad i ØFK

2. runde med dugnad gjennomført hos ØFK onsdag 29 juni. Nå er taket reparert, både inn- og utvendig, på den nordlige hangaren. Begge hangarene og klubblokalet er rengjort. Verkstedet er ryddet. Rundvask i klubblokalet, ikke gjort siden…. Mye søppel og et fat spillolje fjernet.

ØFK takker for innsatsen !

ØFK gratulerer

LN-YAU på Fiske

LN-YAU på Fiske

ØFK gratulerer Rune Kjerstad med oppflyging, godkjent passasjerutsjekk og bestått språktest for radiotelefoni. Tore Grøneng fra Skogn Luftsportsklubb var evaluator. Landing på Ørland kl 2300. En fin kveld.