Velkommen ombord til Ørland flyklubb

Klubben ble stiftet 01.01.1957. Den gangen døpte de klubben Ørland Militære Flyklubb, og det var først i 1965 at klubben fikk sitt nåværende navn; Ørland Flyklubb.
I dag har klubben ca 50 medlemmer og to hangarer som rommer til sammen 7 fly. Vi holder til ved siden av Ørland Lufthavn, på motsatt side av Ørland Hovedflystasjon, hvor vi har egne lokaler.
Klubben har skolerettigheter og driver utdanning av privatflygere og mikroflygere hele året gjennom.
Ønsker du å bli medlem i Ørland Flyklubb, ta kontakt med klubbens leder, evt send en mail til: styret@orlandflyklubb.com

Elevflyging 1. august

Tom E og Tobias øver på landing på Grande. Hyggelig bonde lot oss låne landingsstripe. Fin solo-flyging.

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Solo og landingsøvelser på Grande

Dugnad i ØFK

2. runde med dugnad gjennomført hos ØFK onsdag 29 juni. Nå er taket reparert, både inn- og utvendig, på den nordlige hangaren. Begge hangarene og klubblokalet er rengjort. Verkstedet er ryddet. Rundvask i klubblokalet, ikke gjort siden…. Mye søppel og et fat spillolje fjernet.

ØFK takker for innsatsen !

ØFK gratulerer

LN-YAU på Fiske

LN-YAU på Fiske

ØFK gratulerer Rune Kjerstad med oppflyging, godkjent passasjerutsjekk og bestått språktest for radiotelefoni. Tore Grøneng fra Skogn Luftsportsklubb var evaluator. Landing på Ørland kl 2300. En fin kveld.

KoPØR 2016

Lørdag ser ut til å bli en fin flydag, så vi presser på og gjennomfører denne dagen med trening/poenggivende flyging, servering i gammel stil og godt samhold.
PPR med Ørland Flystasjon kan ordnes gjennom leder i ØFK, Trygve Rushfeldt, 48 89 63 78 eller direkt med Wing-OPS på 72512306. Vi trenger flyets registrering, navn på fartøysjef og et tlf-nr.
Mer info er lenger ned på hjemmesiden.
Vel møtt

KoPØR 2016

Uformell trening/Konkurranse På ØRland (KoPØR) 21. mai 2016

Lørdag 21 mai kl 1100 åpner vi for en enkel navigasjon/SAR/landings-trening med poeng-giving. Flytid blir ca 20 min.
Man flyr solo. Det skal flys en rute, og langs ruten skal man finne gjenstander i terrenget og deres posisjon.

Konkurransen inneholder flere poenggivende øvelser. Det gis poeng for planlegging, hvor godt man treffer på planlagt tid, hvorvidt man finner gjenstandende, og gjennomføring av landing.

For planleggingen lønner det seg å se på plassering av koordinater på kart og utfylling av operativ flight-plan. Se på vindberegning og vind-variasjonens innvirkning på kursen. Poeng blir også gitt for hvor nært du treffer på din planlagte tid.
Poeng for landing blir gitt avhengig av hvor nært du lander bortenfor et merke. «Alt» er lov. Motor skal settes på tomgang før base og øvelsen starter i 1000 fot.

Er vi heldig og får mange svensker på besøk, kan det kanskje bli en en «landskamp» mot svenskene

Velkommen!